martes, 17 de febrero de 2009

HERRITARREN IRITZIA JASOTZEN

1. ZIKLOKO IKASLEAK ATERA GARA KALERA INKESTA HAU EGITERA PUBLIZITATEARI BURUZ.1.- Etxeko postontzian publizitate asko jasotzen duzula iruditzen zaizu?
BAI EZ
2.- Gustuko duzu etxean publizitatea jasotzea?
BAI EZ BATZUETAN
ZERGATIK? __________________________________________
___________________________________________________
3.- Etxera iritsitako publizitateari kasurik egiten diozu?
BAI EZ BATZUETAN
4.- Etxera iristen zaizun publizitatearen eraginez, gehiago erosten duzula iruditzen zaizu?
BAI EZ BATZUETAN
5.- 2X1, 3X2, bigarrena erdi prezioan,… eta antzeko eskaintzak, zer iruditzen zaizkizu?
a) Aukera onak dira eta aprobetxatzen ditut.
b) Gehiago erostera bultzatzen gaituzte
c) Ez diet kasurik egiten
6.-Esaldi edo eslogan hauek, zein produkturekin lotuko zenituzke?
a) La chispa de la vida
b) Ecologia al alcance de todos
c) Inventemos el futuro
d) Energía verde
e) Como somos más, pagamos menos

7.- Publizitaterik ez daukan produktuarekin fidatzen zara?
BAI EZ BATZUETAN
ZERGATIK? _________________________________________
___________________________________________________
8.- Arrasaten, kalean, publizitate asko dagoela iruditzen zaizu?
BAI EZ
9.- Zure ustez, publizitateak kalea zatartzen du?
BAI EZ
10.- Aipatuko zenuke Arrasateko lekuren bat publizitate asko egoten dena?

No hay comentarios: