viernes, 20 de febrero de 2009

HERRITARREN IRITZIA JASOTZEN - ONDORIOAK ETA KONPROMISOAK

Kalean egindako inkestak analizatu ondoren, ondorio hauetara heldu gara:

Herritar gehienek esan digute etxeko postontzian publizitate asko jasotzen dutela. Gehienek, ez dute gustuko etxean publizitatea jasotzea baina ez digute arrazoirik eman

Postontzietako publizitateak urtero Debagoienean 250.000 kilotik gora paper hondakin sortzen ditu (Hondakinei buruzko txostena 2007. Debagoieneko mankomunitatea). Kalitate arrunta duen tona 1 paper egiteko, batez beste 12 zuhaitz, 250.000 litro ur eta 4.750 Kw/ordu energia behar da.

Aipatutako datua kontuan hartuta, uste dugu postontzian jasotako publizitatearen ondorioz, paper asko alferrik galtzen dela eta horren aurrean hauxe proposatuko genuke:
apalak edo buzoiak atalean ipintzea eta norberak nahi badu hartu.
korreo elektronikoz bidali


Gure aldetik, konpromiso hauek hartzeko prest gaude:ez duguna nahi birziklatzera bota.

Herritar gehienek esan digute etxera iritsitako publizitateari ez diotela kasurik egiten, eta euren ustez, publizitate horren eraginez, ez dutela gehiago erosten.

Hainbat dendatan egoten diren eskaintzei buruz, hauxe esan digute gehienek: aukera onak direla eta aprobetxatzen dituztela.
Zenbait produktu ezagun eta horien eslogana lotzeko eskatu diegu herritarrei eta konturatu gara askok asmatu dutela bakarren bat. Gehien asmatu dutena hauxe izan da: coca-cola, moviestar, ... eta uste dugu produktu horrek egiten duen publizitateagatik gertatu dela hori.

Publizitaterik ez daukan produktuarekin gehienak fidatzen dira eta arrazoi hauek aipatu dituzte:
Gehienen iritziz, Arrasaten kalean publizitate asko dago eta publizitate asko dagoen lekuren bat aipatzeko eskatu diegunean, hauek izan dira lekurik aipatuenak: Autobus geltokietan (3); Gelma (2); Vodafone (2);kiroldegian; Eroski; Portaloian; edozein lekutan (2)
Herritar askok esan digute, euren ustez, publizitateak kalea zatartzen duela. Hori konpontzeko hurrengo proposamena egingo genioke Arrasateko udalari:
§ kortxoak edo panelak ipini kaleetan
§ panel digitalak kaleetan
§ truketako azoka digitala “publizitatu”

Gure aldetik, konpromiso hauek hartzeko prest gaude: ez ipini kartelik hormetan

Orohar, uste dugu publizitateak eragina daukala herritarrengan eta guregan eta publizitateak aldatu egin dezakeela guztion kontsumitzeko modua.

Beti publizitateak esaten duenari kasu egiten badiogu, behar duguna baino gehiago kontsumituko dugula uste dugu eta, horrek, hainbat arazo sortu ahal dituela iruditzen zaigu, besteak beste, zabor gehiegi sortu, alferriko gauzak erosi.

Horren aurrean, Arrasateko udalari hurrengo proposamenak luzatuko genizkioke:
§ ordenantza bat egin publizitari buruz
§ panalek ipini, bai egurrezkoak bai digitalak
§ buzoiak edo apalak atarietan ipintzea bultzatu

Era berean, hurrengo konpromisoak hartzeko prest gaude: publizitateari kasurik ez egitea.

martes, 17 de febrero de 2009

HERRITARREN IRITZIA JASOTZEN

1. ZIKLOKO IKASLEAK ATERA GARA KALERA INKESTA HAU EGITERA PUBLIZITATEARI BURUZ.1.- Etxeko postontzian publizitate asko jasotzen duzula iruditzen zaizu?
BAI EZ
2.- Gustuko duzu etxean publizitatea jasotzea?
BAI EZ BATZUETAN
ZERGATIK? __________________________________________
___________________________________________________
3.- Etxera iritsitako publizitateari kasurik egiten diozu?
BAI EZ BATZUETAN
4.- Etxera iristen zaizun publizitatearen eraginez, gehiago erosten duzula iruditzen zaizu?
BAI EZ BATZUETAN
5.- 2X1, 3X2, bigarrena erdi prezioan,… eta antzeko eskaintzak, zer iruditzen zaizkizu?
a) Aukera onak dira eta aprobetxatzen ditut.
b) Gehiago erostera bultzatzen gaituzte
c) Ez diet kasurik egiten
6.-Esaldi edo eslogan hauek, zein produkturekin lotuko zenituzke?
a) La chispa de la vida
b) Ecologia al alcance de todos
c) Inventemos el futuro
d) Energía verde
e) Como somos más, pagamos menos

7.- Publizitaterik ez daukan produktuarekin fidatzen zara?
BAI EZ BATZUETAN
ZERGATIK? _________________________________________
___________________________________________________
8.- Arrasaten, kalean, publizitate asko dagoela iruditzen zaizu?
BAI EZ
9.- Zure ustez, publizitateak kalea zatartzen du?
BAI EZ
10.- Aipatuko zenuke Arrasateko lekuren bat publizitate asko egoten dena?